Cathrien Berghout ging in gesprek met Kianoosh Gerami

Introductie – klassiek Perzische gedichten

We hebben de Iraans/Nederlandse kunstenaar Kianoosh Gerami bereid gevonden om in zijn eigen taal, het Farsi, gedichten voor te dragen van twee beroemde Perzische dichters uit de Middeleeuwen: Rumi en Hafez. Nadat we de klassiek Perzische gedichten in het Farsi hebben beluisterd volgt de vertaling ervan in het Nederlands.

Het geschreven Perzisch werd een van de belangrijkste cultuurtalen in Centraal-Azie en was eeuwenlang de lingua franca voor de karavaanplaatsen langs de zijderoute. Tot op de dag van vandaag zijn de Perzische gedichten door hun schoonheid populair. (Misschien leuk om te weten: de beroemde dichter Hafez inspireerde Wolfgang Goethe tot het schrijven van een reeks gedichten, waarvan ‘Kennst du das Land wo die Zitronen blühn.. usw. het meest bekend is.)